072-5400335 info@lumail.nl

H&W Totaaldak, een bedrijf gevestigd in Surhuisterveen, is na het behalen van zijn KOMO procescertificaat de 24e deelnemer aan de Stichting Dakmeester. De visie van H&W Totaaldak is  dat zij aan de hoogste kwaliteitsnormeringen willen voldoen en hebben vorig jaar besloten zich te  laten certificeren door SKG‐IKOB om zich daarna aan te kunnen sluiten bij de Stichting Dakmeester.

De Stichting Dakmeester is een platform van gekwalificeerde dakdekkers en toonaangevende producenten van materialen voor hellende daken. Dit samenwerkingsverband heeft als  doelstelling om de kwaliteit van de hellende daken in Nederland naar een nog hoger niveau te  brengen, gezamenlijk kennis te delen en ontwikkelingen te doen. De kwaliteit van hellende daken  bestaat niet alleen uit hoogwaardige producten in hun toepassing, maar vooral ook de kwaliteit  van de verwerking. Een samenwerkingsverband met een stabiele basis al sinds 1998!

De Stichting Dakmeester is een antwoord op de vraag naar hogere kwaliteit en zekerheid. De krachtenbundeling van producenten en verwerkers is enerzijds ingegeven door ontwikkelingen op  het gebied van bestaande‐ of nieuwe materialen, nieuwe toepassings‐ en verwerkingstechnieken;  anderzijds door het toenemende belang van economische‐, esthetische‐, energetische‐ en  milieuaspecten. Vorm, functie en proces dat zijn de uitgangspunten van het samenwerkingsverband.  Deze bundeling van expertise garandeert de klanten op alle gebieden een hoog niveau van het  eindproduct: het hellende dak.
H&W Totaaldak heeft alle kennis en ervaring in huis om een specialist op het hellende dak  genoemd te kunnen worden. Zij zijn een specialist op het gebied van verwerking van dakpannen en  daksysteemcomponenten. Ook het onderdak, de prefab kapconstructie en het na‐isoleren van  hellende daken is een specialiteit.