072-5400335 info@lumail.nl

Het Duitse Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, een van de leidende fabrikanten van dakpannen, heeft afgelopen vrijdag een beroep gedaan op het zgn. ‘Schutzschirmverfahren’.De mogelijkheid die daar juridisch voor wordt geboden, met bijstand van de staat, wordt aangegrepen en kan worden uitgevoerd in eigen regie. Hierdoor kan onverminderd worden geleverd, blijft de directie op haar plek en kan het vertrouwen worden behouden.

Nelskamp heeft de laatste jaren mega investeringen gedaan die nodig waren voor reparatie en onderhoud op zowel de locaties Nibra in Gross-Ammensleben als Schermbeck. De investering was telkens noodzakelijk echter de afgesproken tijdsduur werd in alle gevallen ruim overschreden wat financieel niet of nauwelijks te verhalen is, met als gevolg een aanzienlijke beperking van de liquide middelen. Ondanks de stabiele marktsituatie en een positief vooruitzicht moet Nelskamp daarom toch herstructureren en kan met het Schutzschirmverfahren de onderneming weer op de rails krijgen ten gunste van personeel, klanten, leveranciers en aandeelhouders. De plannen voor herstructurering zullen in de komende weken en maanden haar uitwerking krijgen.

Reorganiseren betekent ook dat er ingeleverd moet gaan worden waardoor 80 van de 600 arbeidsplaatsen komen te vervallen en is bepaalt dat de productielocatie Schermbeck anders moet worden ingericht. De kleinformaat keramische dakpannen die in Schermbeck worden geproduceerd hebben in
verhouding een te klein aandeel waardoor de investeringen, productie en verkoop niet op tijd in verhouding zijn komen te staan. Derhalve wordt nu gekeken naar oplossingen en zal het totaalassortiment van de locatie Schermbeck op termijn aangepast moeten gaan worden. Voor nu betekent dit nog niets; alle lopende opdrachten worden gewoon geproduceerd en uitgeleverd. Daarnaast worden offertes en acquisities voor de productie op korte termijn en vervolgprojecten geïnventariseerd.

Het nieuws dat Nelskamp moet reorganiseren is zeker onverwacht, maar beter nu actie ondernemen voor het te laat is. Het familiebedrijf Nelskamp heeft tenslotte dierbaar personeel en nog eens vijf volwaardige productielocaties met de grootformaat keramische  dakpannen van Nibra, keramische pannen van Unsleben en 3 locaties met hoogwaardige beton dakpannen, waarvoor nu de continuïteit gewaarborgd wordt.